Keramische industrie

In de keramische industrie wordt Lava gebruikt ter verschraling van de klei. Daarmee wordt de krimp van de kleiproducten voorkomen. Van deze klei worden gebakken stenen voor gevels en bestratingen gemaakt.

Deze  Eifellith® Lava wordt gewonnen in het gebied ten noordwesten van Koblenz, in de deelstaat Rijnland-Palts. Deze streek kende ruim 11.000 jaar geleden een hevige vulkanische activiteit. Nadat de vulkanen uitgewerkt raakten, begon de lava te stollen en ontwikkelde zich de Eifellith® Lava.

Keramische Industrie