Waterpasserende onderlaag | Porodur® systeem

Het Porodur®-systeem bergt, infiltreert, zuivert en voert hemelwater vertraagd af. Riolen en kolken zijn hierdoor overbodig. Dankzij de zuiverende werking van het speciale onderpakket verdwijnen er geen schadelijke stoffen naar de ondergrond en het oppervlaktewater. Het waterbergend vermogen is hoog door de unieke poreuze korrels in de fundering.

  • Keuze uit verschillende systemen (Normal Use, Heavy Use, Lichtgewicht systeem)
  • Opgebouwd uit met op elkaar afgestemde materialen
  • Voor stedelijk waterbeheer op een natuurlijke en duurzame wijze
  • Ook in lichtgewicht variant voor zettingsgevoelige gebieden
  • Toepasbaar in heel Nederland

Oplossingen wateroverlast

Het gebruik van de ruimte is bepalend voor de keuze van het juiste type onderpakket.
Porodur® Systeem is de oplossing voor modern stedelijk waterbeheer.

Productinformatie

Heeft u meer vragen over een waterpasserende onderlaag en/of het Porodur® Systeem, dan kunt u contact opnemen met ons.

Porodur Systeem Porodrain

Onderstaand vindt u een aantal projecten waarbij ons materiaal is gebruikt voor een waterpasserende onderlaag.