Basaniet

Basaniet is een uitvloeiingsgesteente dat een grote gelijkmatigheid in kleur en structuur heeft.  Geologisch gezien gaat het om een relatief jong gesteente uit de groep Basalt. Het heeft een soortelijk gewicht van ca. 2600 tot 3000 kg/m3.

De steen heeft een vrij groot poriëngehalte en daardoor een grote wateropname. Tevens vormt Basaniet door dit hoge poriëngehalte een optimale hechtingsplaats voor bacteriën wat de ecologie ter plaatse ten goede komt.

Het materiaal wordt gewonnen in eigen groeves in het oosten van de Eifel (D).

Door de hoge dichtheid van het materiaal kan o.a. bespaard worden op de toe te passen laagdikte wat een economisch voordeel met zich mee kan brengen. Daarnaast heeft Basaniet een hoekige structuur waardoor het een grote haakweerstand heeft. Deze eigenschappen resulteren in een hoge stabiliteit van de totale waterbouwconstructie.

Productinformatie

Heeft u meer vragen over Basaniet, dan kunt u contact opnemen met ons.

Waterbouwmaterialen Basaniet Groeve Duitsland

Onderstaand vindt u een aantal projecten waarbij dit materiaal is gebruikt.