Geotextielen

Geotextielen worden vaak als scheidingslaag toegepast. Vooral door het veelvuldig gebruik van secundaire bouwstoffen is het gebruik toegenomen. De geotextielen dienen te voorkomen dat er bouwstoffen in de minder draagkrachtige grond verdwijnen.

We hebben hier 2 typen geotextielen voor, namelijk de non-woven en de woven.

Om een goede keus te maken tussen de vele aangeboden geotextielen is het van belang om te weten of een geotextiel ook een dragende functie moet hebben of alleen als scheiding dient.

Heeft u meer vragen over geotextiel, dan kunt u contact opnemen met ons.

Geotextiel Agro Zevenhuizen